Infografika

Infografika je grafické vizuální znázornění informací, dat a znalostí. Je to obrázek v dostatečné kvalitě, který představuje tiskovou zprávu, zajímavá data, novinky na trhu, různé zajímavé informace nebo problémy z nového úhlu. Může být doplněný krátkým textem.

Cílem infografiky je jasně, rychle a stručně podávat informace tak, aby se u nich nemuselo namáhavě přemýšlet [1]. Měla by čtenářům usnadnit pojmout různé druhy informací, ve kterých by se potom snáze orientovali. Člověk si lépe pamatuje informace obsažené v grafickém znázornění lépe než z běžného textu.

Historie

Infografika je tu již velmi dlouho. Za počátky infografiky jsou považovány už pravěké jeskynní malby. Od té doby infografika existovala v mnoha různých podobách.

V novější historii:

  • 1786 – Anglie – datové statistické grafy
  • 1820 – moderní geografie
  • 1857 – infografika pomáhá při zlepšení podmínek ve vojenských nemocnicích
  • 1878 – první matematické grafy
  • století – Edward Tufte – knihy a přednášky na téma infografika

Tímto začíná novodobá historie infografiky. V posledních několika letech, možná též díky nástupu technologií a síťové generace, se infografika rozrůstá a její význam je stále větší. Infografika je dnes téměř všude. Můžeme ji spatřit na internetu, v televizním vysílání, v knihách, odborných časopisech i na sociálních sítích.

Rozdělení infografik dle Kathy Schrock [2]

Statistická infografika – obsahuje shrnutí nebo přehled údajů

Procesní infografika – ukazuje lineární nebo větvený proces

Časová osa  – ukazuje průběh dané problematiky v čase

Informační  infografika – plakát s důležitými údaji

Infografika založená na výzkumu – vyjadřuje výsledky

Interaktivní infografika – umožňuje uživateli obsah ovládat

Tvorba infografiky

Infografiku si může vytvořit každý sám, jakkoli chce. Infografiku lze vytvářet bez počítače, nebo s počítačem. K vytvoření počítačové infografiky můžeme využít některý z grafických editorů, pokud umíme dobře využívat možnosti těchto programů. Pro méně zdatné jedince je zde také možnost použít některý ze specializovaných nástrojů. Nástroje zdarma na tvorbu infografiky [3]. Vlastní infografiku jsem poprvé vyzkoušel v online nástroji Piktochart. V této infografice jsem se zabýval otázkou, proč využívat cloudové úložiště. Toto téma mě zaujalo při hodinách předmětu Didaktika ICT 02, kde bylo zároveň požadováno zpracování tohoto článku. Jak dopadlo zpracování mé infografiky můžete vidět zde.

Využití infografiky ve výuce

Infografika  rozšiřuje studentům přirozený způsob hledání a nacházení vzorů či souvislostí v tom, co vidí. Existují dva základní způsoby, jak infografiku využívat k podpoře výuky a učení. Může být buď nástrojem učitele, nebo žáka. První způsob spočívá ve využití již vytvořené infografiky ke snadnějšímu pochopení obsahu výuky. Druhým způsobem začlenění infografiky do výuky je vlastní tvorba, kdy se žáci zaměřují na informování nebo shrnutí výsledků své práce. Vytváření infografiky vede studenty k aktivnímu zapojení do procesu poznávání a rozvijí hned několik kompetencí. Například vizuální, mediální, digitální a informační gramotnost.

Závěr

Využití infografiky jsou v dnešní době téměř neomezené. Infografika má své uplatnění zejména tam, kde je potřeba sdělit velké množství informací.  Infografikou lze vyjádřit skoro vše – přehledně a srozumitelně. Provází nás prakticky na každém kroku. Nejčastěji je infografika používána ve formě elektronického publikování, on-line na webových stránkách nebo ve zpravodajských portálech a médiích. Samozřejmě je ale často používána i v tisku a při fyzických prezentacích. Můžeme říct, že infografika je nedílnou součástí života každého člověka.

Citace

[1] – http://www.ceskeinfografiky.cz/co-je-infografika/

[2] – SCHROCK, Kathy. Addressing the CCSS with the Use of Infographics. 2014. [cit. 2015-5-15]. Dostupný z WWW: [http://blog.kathyschrock.net/2014/01/addressing-cc…].

[3] – http://sambazov.blogy.rvp.cz/2015/05/05/nastroje-a-zdroje-pro-tvurce-infografiky/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *